Willach Pharmacy Solutions

FAMA Büyük Hacimli Çekmeceler Avrupa'da eczanelerde ilaç stoklamasında onyıllardan beri standartı oluşturur. Çekmecelerde farklı derinlik ve yüksekliklerde değişken basamaklar bulunduğundan, farklı gereksinimlere uyarlanabilirler.

Detaylı bilgiyi burada FAMA.GX broşüründe bulabilirsiniz