Willach Pharmacy Solutions

FAMA skåppelare är sedan många år tillbaka standard i Europa för lagerhållning av läkemedel på apotek. Utdragslådorna finns med olika djup och variabla höjdnivåer och kan därför anpassas till så gott som alla fysiska förutsättningar.

För utförlig information, se vår broschyr om FAMA.GX utdragslådor