Willach Pharmacy Solutions

FAMA rullskåp passar särskilt bra till förvaring av stora och tunga förpackningar. Rullskåpsinsatserna klara nämligen avsevärt tyngre last jämfört med vanliga utdragslådor. Det kompakta utförandet och golvskenorna gör att FAMA rullskåp inte alls kräver lika mycket golvyta som traditionella hyllor. Med hjälp av slitsade avdelare och etiketthållare kan man hâlla ordning i skåpen enligt samma princip som gäller för FAMA utdragslådor.

Läs mer om rullskåpet i produktbladet "FAMA rullskåp". Vi skickar gärna utförlig teknisk information som kan användas för planeringen.