Willach Pharmacy Solutions

FAMA arbetshyllor är ett modulärt system som kan anpassas individuellt till olika utrymmen på apotek och sjukhus. Modulerna, bestående av lutande eller vågräta utdragselement, hyllplan och läkemedelslådor med slutna lådfronter, kan placeras både ovanför, bredvid eller under arbetsbänken.

Läs mer i produktbroschyren FAMA hyllsystem.