Willach Pharmacy Solutions
  • Lösningar för apotek och sjukhus

    Willach levererar högkvalitativa produkter och utvecklar effektiva lösningar för förvaring och expediering av läkemedelsförpackningar och medicinskt förbrukningsmaterial på vanliga apotek, sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

    Med utgångspunkt från en välgrundad analys tar vi fram skräddarsydda lösningar som ger våra kunder ett hållbart försprång i den hårda konkurrensen.

    Willach har över femtio års erfarenhet av den internationella hälso- och sjukvårdsmarknaden. Under den här perioden har vi vidareutvecklat våra produkter kontinuerligt till modulära systemlösningar. Idag marknadsför vi våra lösningar över hela världen.

    Läs mer om detta och om hur du kan effektivisera arbetsprocesserna med hjälp av intelligenta ergonomiska lösningar från Willach. Kontakta oss redan idag!